Commissie Meesterproef

De Commissie SVH Meesterproef stelt samen met SVH de voorwaarden en eisen vast waar een kandidaat Meester aan moet voldoen om een SVH Meesterproef af te kunnen leggen. Ook stellen ze vast hoe de afname van de SVH Meesterproef verloopt en wanneer de kandidaat al dan niet geslaagd is.

De Meesterproef zelf wordt afgenomen door de plaatselijke Commissie
SVH Meesterproef (PCM). Deze PCM wordt benoemd door de Commissie SVH Meesterproef en bestaat uit twee SVH Meesters en de secretaris SVH Meestertitels. De PCM stelt ook de
uitslag van de betreffende SVH Meesterproef vast.

Commissie Meesterproef SVH Meesterkok

Commissie Meesterproef SVH Meestergastheer/vrouw en SVH Wijnmeester

Commissie Meesterproef SVH Meesterschenker

Commissie Meesterproef SVH Meesterijsbereider

Commissie Meesterproef SVH Meesterhorecaondernemer

  • Koen Bakker (voorzitter, namens SVH Meesters)
  • Ricardo Eshuis (namens SVH)
  • Hajé de Jager (namens KHN)
  • Paul van Oers (namens onderwijs en SVH)
  • Merijn Jansma (namens KHN)
  • Thijs Merks