SVH Meester worden

Bent u klaar voor de hoogste graad van vakbekwaamheid in de horeca? Om SVH Meester te worden, dient u 4 stappen te doorlopen:

  • De aanmeldingsfase, waarbij een dossier wordt ingeleverd met motivatie, CV, kopieën van diploma’s, getuigschriften en eventuele publicaties
  • Het motivatiegesprek met de Commissie SVH Meesterproef
  • De SVH Meesterproef
  • De officiële inauguratie tot SVH Meester

Aanmelden SVH Meestertitel

Bij de titel SVH Meesterhorecaondernemer is de procedure iets anders, daarover vindt u in deze Flyer SVH Meesterhorecaondernemer meer informatie. Er zijn jaarlijks twee aanmeldingsmomenten voor de SVH Meesterproef; u kunt uw dossier indienen voor 1 april of voor 1 oktober. Voor kandidaten SVH Meesterijsbereiders geldt maar een aanmelddatum: 1 oktober. Elk jaar komen er maximaal zestien nieuwe SVH Meesters bij: vier SVH Meesterkoks en SVH Meesterhorecaondernemers, en twee SVH Meestergastheren, SVH Meesterijsbereiders, SVH Meesterschenkers en SVH Wijnmeesters.

Klik links op de betreffende titel als u de aanmeldingsvoorwaarden wilt bekijken. Meer informatie over de SVH Meestertitels en de procedure vindt u hier: