Merkenrechtelijk beschermd

Alle zes de SVH Meestertitels zijn merkenrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van SVH worden gevoerd. Alleen diegenen die bij SVH geslaagd zijn voor de Meesterproef en officieel geïnaugureerd zijn als Meester en zodoende zijn opgenomen in het register van SVH Meesters, hebben toestemming van SVH verkregen voor het voeren van de SVH Meestertitel. Wanneer de Meester niet meer werkzaam is bij het bedrijf, mag het bedrijf de Meestertitel ook niet meer gebruiken in hun uitingen. Indien een persoon ten onrechte een SVH Meestertitel voert, pleegt deze inbreuk op de merkrechten van SVH. Bij geconstateerde inbreuk zal SVH (juridische) stappen zetten deze inbreuk te doen stoppen.