Merkenrechtelijk beschermd

Alle zes de SVH Meestertitels en de titels voor SVH Gezel Meester zijn in woord en beeld merkenrechtelijk beschermd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en mogen niet zonder toestemming van SVH worden gevoerd.

Voor de SVH Meestertitels geldt dat alleen diegenen die bij SVH geslaagd zijn voor de Meesterproef en officieel ge├»naugureerd zijn als Meester en zodoende zijn opgenomen in het register van SVH Meesters, toestemming van SVH hebben verkregen voor het voeren van de SVH Meestertitel en voor het gebruik van het betreffende SVH Meester-logo. Het gebruik van de titels en logo’s is strikt persoonsgebonden. Wanneer de Meester niet meer werkzaam is bij het bedrijf, mag het bedrijf de Meestertitel in woord en beeld ook niet meer gebruiken in hun uitingen.

Voor de SVH Gezel Meestertitels geldt dat alleen diegenen die bij SVH het diploma SVH Gezel Meester hebben behaald en officieel benoemd zijn tot SVH Gezel Meester en zodoende zijn opgenomen in het register van SVH Gezel Meesters, toestemming van SVH hebben verkregen voor het voeren van de SVH Gezel Meestertitel en het gebruik van het SVH Gezel-logo.

Indien een persoon ten onrechte een SVH Meestertitel/SVH Gezel Meestertitel voert, of ten onrechte een Meester-logo/Gezel-logo gebruikt of iemand aanmerkt als zijnde een SVH Meester/SVH Gezel Meester dan pleegt deze inbreuk op de merkrechten van SVH. Bij geconstateerde inbreuk zal SVH (juridische) stappen zetten deze inbreuk te doen stoppen.

Meer informatie over De SVH Meestertitels