SVH Meesterkok

De titel van SVH Meesterkok is de hoogste titel die een kok kan behalen. Een SVH Meesterkok zorgt voor een goede organisatie in de keuken en uitvoering van het koksvak op het hoogste niveau. Om in aanmerking te komen voor deze SVH Meestertitel dient u minimaal aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze hebben te makenĀ met zowel uw ervaring als kok als uw persoonlijke vaardigheden. U kunt deze voorwaarden hier nalezen:

Aanmeldingsvoorwaarden SVH Meesterkok

Voldoet u aan deze criteria en wilt u nog meer weten over de procedure en de SVH Meestertitels, dan kunt u contact opnemen met de Secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland: telefoon 088 - 050 15 17 of e-mailĀ svhmeestertitels@svh.nl.