SVH Meesterijsbereider

De titel van SVH Meesterijsbereider is de hoogste titel die een ijsbereider kan behalen. Dragers van deze titel hebben tijdens de meesterproef aangetoond dat zij beschikken over uitgebreide kennis en vaardigheden op hun vakgebied. Naast het ambachtelijk bereiden van ijs en ijsproducten is een SVH Meesterijsbereider ook een meester op het gebied van patisserie. Om in aanmerking te komen voor deze SVH Meestertitel dient u minimaal aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze hebben te maken met zowel uw ervaring als ijsbereider als uw persoonlijke vaardigheden. U kunt deze voorwaarden hier nalezen:

Aanmeldingsvoorwaarden Meesterproef SVH Meesterijsbereider

Voldoet u aan deze criteria en wilt u nog meer weten over de procedure en de SVH Meestertitels, dan kunt u contact opnemen met de Secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland: telefoon 088 - 050 15 17 of e-mailĀ svhmeestertitels@svh.nl.