SVH Meestergastheer

De titel van SVH Meestergastheer is de hoogste titel die een gastheer kan behalen. Een SVH Meestergastheer zorgt voor een goede organisatie van de bedieningsbrigade en uitvoering van het gastheerschap op het hoogste niveau. Om in aanmerking te komen voor deze SVH Meestertitel dient u minimaal aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze hebben te maken met zowel uw ervaring als gastheer als uw persoonlijke vaardigheden. U kunt deze voorwaarden hier nalezen:

Aanmeldingsvoorwaarden Meesterproef SVH Meestergastheer

Voldoet u aan deze criteria en wilt u nog meer weten over de procedure en de SVH Meestertitels, dan kunt u contact opnemen met de Secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland: telefoon 088 - 050 15 17 of e-mailĀ svhmeestertitels@svh.nl.