Sterklas zoekt jouw expertise!

15 mei, 2023

Logo Sterklas x SVH Meester

Sterklas is voortdurend op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen in de internationale gastronomie. De opleiding van de Nederlandse SVH Meesterkoks zoekt daarom de kennis en kunde van de absolute top in de Nederlandse horeca. Sterklas zoekt SVH Meesters die actief zijn in het vak en die hun expertise willen delen met de toekomstige generatie Meesterkoks. Onder leiding van Sterklas-voorzitter SVH Meesterkok Menno Post wordt een mooi programma samengesteld dat door ROC van Amsterdam gefaciliteerd wordt.

WAT VRAAGT STERKLAS

Sterklas zoekt Meesters voor één workshop per jaar
Het kost jou een paar uur waarin je aan de slag gaat met de aankomende Meesterkoks. Je bepaalt in principe zelf het onderwerp en stemt dat af met Menno Post. School regelt de ingrediënten die je nodig hebt. Je mag jouw boodschappenlijstje afgeven en het wordt voor je verzorgd. Heb je eigen specifieke voorkeuren: dat kan in overleg met school. Dus al met al kost het niet veel tijd, heb je een topdag met de studenten en je krijgt er ook nog een prima vergoeding voor; het hoeft niet gratis.

Sterklas zoekt SVH Meesters voor het bestuur van Stichting Sterklas
Wil je meedenken over de invulling van Sterklas? Meld je dan aan als bestuurslid voor onze stichting of voor onze denktank. Het bestuur komt 3 à 4 keer per jaar samen, de denktank 1 à 2 keer per jaar.

Sterklas zoekt Examinatoren
Voor het praktijkexamen in mei volgend jaar zoeken wij examinatoren. Dit kost je (eenmalig) een uurtje voorbereiding om officieel te mogen beoordelen volgens het exameninstrument van ROC van Amsterdam en een dag op locatie tijdens het examen.

Sterklas zoekt dus jouw expertise!

Waar kun je je aanmelden?
Stuur eenvoudigweg een mail naar Menno Post op info@sterklas.com om je aan te melden. Ook voor meer informatie kun je daar terecht.

Samen maken we de Nederlandse gastronomie toekomstbestendig.