Nieuwe titel SVH Meesterhorecaondernemer officieel gelanceerd

9 januari, 2017

Op maandag 9 januari hebben Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de nieuwe titel SVH Meesterhorecaondernemer officieel gelanceerd. Met deze nieuwe meestertitel wordt de hoogste graad van vakbekwaamheid op het gebied van ondernemen in de horeca geborgd.

De nieuwe titel is de zesde titel naast de vijf al bestaande SVH Meestertitels die SVH namens de branche beheert: SVH Meestergastheer, SVH Meesterijsbereider, SVH Meesterkok, SVH Meesterschenker en SVH Wijnmeester.

Waarom een nieuwe Meestertitel?
Vanuit verschillende kanten uit de branche bleek dat veel ondernemers trots zijn op hun vak en behoefte hebben aan boegbeelden. KHN voorzitter Robèr Willemsen: “Boegbeelden zijn een inspiratie voor talentvolle ondernemers en voor hen die overwegen een carrière in de horeca te starten, dan is belangrijk dat er een breed gedragen erkenning en herkenning is voor deze ambassadeurs van de horeca.” KHN en SVH zijn vorig jaar een draagvlak- en haalbaarheidsstudie gestart. De uitkomst was dat een meestertitel voor ondernemers haalbaar is. SVH heeft met vertegenwoordigers uit de branche verder invulling gegeven aan de nieuwe meestertitel.

Voor wie?
De titel richt zich op ondernemers-eigenaren van alle soorten horecaondernemingen. Ricardo Eshuis, directeur van SVH: “Dat zijn bij uitstek die ondernemers die in hun eigen omgeving het verschil kunnen maken en gezichtsbepalend zijn voor de sociale omgeving waarbinnen zij opereren.” Kandidaten dienen risicodragend te zijn voor minimaal 50% van het bedrijf. Ze moeten 5 tot 10 jaar werkervaring hebben en minimaal 28 jaar oud zijn. Er wordt geen specifieke opleiding voorgeschreven. “Wapenfeiten, solvabiliteit en bewezen succes vormen de belangrijkste criteria”, aldus Ricardo Eshuis.

Op 9 januari werd ook de Commissie Meesterproef SVH Meesterhorecaondernemer (CMP) gepresenteerd, die bestaat uit vijf leden die het werkveld vertegenwoordigen: SVH Meesterschenker Ton Lenting namens de SVH Meesters, Paul van Oers van Hotel Management School Maastricht track Foodservice (tevens 3-voudig SVH Meester) namens het onderwijs, Hajé de Jager en Robèr Willemsen namens KHN en Ricardo Eshuis namens SVH, aangevuld met Secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland van SVH.

Meesterproef SVH Meesterhorecaondernemer
De Meesterproef wordt door de CMP op verschillende momenten in het bedrijf van de kandidaat afgenomen. De exacte opzet en uitvoering van de proef wordt alleen aan de kandidaat kenbaar gemaakt: daarvoor geldt zoals bij alle titels een geheimhoudingsplicht.

Groot verschil met de bestaande titels is de expliciete onderhoudsplicht voor SVH Meesterhorecaondernemers na het behalen van de meestertitel. Elk jaar moeten zij aan een verplicht aantal brancheactiviteiten deelnemen en elke twee jaar moet er een portfolio worden ingeleverd bij de Commissie Meesterproef. Daarnaast moeten de meesterhorecaondernemers elk jaar de jaarverslagen bij SVH deponeren.

Geïnteresseerde horecaondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de titel via de website www.svhmeestertitels.nl.