Nieuw elan SVH Meestertitels: SVH en Gildencollectief tekenen convenant

13 januari, 2015

Nieuw elan SVH Meestertitels: SVH en Gildencollectief tekenen convenant

Op maandag 12 januari is op de Horecava de unieke samenwerking bezegeld tussen SVH en verschillende toonaangevende beroepsgilden. Bij de uitreiking van de Gouden Koksmuts werd een convenant getekend. Een aantal gilden is verenigd in het nieuw opgerichte Gildencollectief: het Gilde van Nederlandse Meesterkoks, het Koksgilde en het Gastvrijheidsgilde. De IJstop, de vereniging van SVH Meesterijsbereiders, is mede-ondertekenaar van het convenant.

Secretaris SVH Meestertitels Hanneke Westland: “Een SVH Meestertitel, de hoogste graad van vakbekwaamheid binnen de horeca, is ‘van de branche’ en begint bij beroepstrots. Trots op het prachtige vak in al zijn facetten. Daarom is SVH een innige samenwerking aangegaan met de branche met als doel een nieuw elan te geven aan de SVH Meestertitels.” Dat elan bestaat onder andere uit een nieuwe, duidelijke en transparante weg die potentiële Meesters kunnen volgen in hun streven de absolute top te halen. Er zijn vijf SVH Meestertitels: SVH Meesterkok, Meestergastheer, Wijnmeester, Meesterschenker en Meesterijsbereider.

Na de start van het nieuwe SVH in januari 2014, is werk gemaakt van het continueren van de SVH Meestertitels. Nu duidelijk is dat SVH in gezondheid een nieuwe start heeft gemaakt, is ook het voortbestaan van de SVH Meestertitels gegarandeerd via SVH. “De horeca heeft meer dan ooit behoefte aan nieuwe Meesters en jonge mensen die de stappen zetten op weg naar Meesterschap. Op deze manier kunnen we medewerkers in de branche meer carrièreperspectief bieden middels diploma’s en opleidingen”, aldus Ricardo Eshuis, directeur SVH. SVH is de hoeder van de kwaliteitseisen binnen de horeca en stelt deze namens de branche vast. “We doen dat samen met het Gildencollectief. We vinden elkaar in een gemeenschappelijk gedragen visie op het meesterschap en op onderwijs en opleiden. Wil de horeca aantrekkelijk blijven voor gasten en medewerkers, dan moeten we werk blijven maken van opleiden en professionalisering”, aldus Eshuis.
De bekrachtiging van de samenwerking bleek een uniek moment waarover de hele branche en SVH verheugd zijn. Door bundeling van krachten en een goede regievoering vanuit SVH, is de top van de branche de komende jaren verzekerd van kwalitatief goede aanwas, nieuwe boegbeelden voor de branche.

Het convenant is getekend door Onno Kokmeijer, voorzitter van het Gildencollectief en president van het Gilde van Nederlandse Meesterkoks, door Theo van Rensch, president van het Koksgilde, Ton Ververs, voorzitter van het Gastvrijheidsgilde, Luc Blok van IJstop en Ricardo Eshuis, directeur SVH.

Als symbolische duiding van deze nieuwe samenwerking is een bruidstaart aangesneden. Daarna hebben alle aanwezige SVH Meesters en SVH vertegenwoordigers samen getoost met een glas champagne.