Een nieuwe meestertitel in de horeca?

7 oktober, 2015

SVH en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar de haalbaarheid én wenselijkheid van een nieuwe meestertitel in de horeca: SVH Meester Horecaondernemer. Naast de vijf ambachtelijke meestertitels die de branche al jaren kent (SVH Meesterkok, SVH Meestergastheer, SVH Wijnmeester, SVH Meesterschenker en SVH Meesterijsbereider) willen KHN en SVH onderzoeken of er vraag is naar een nieuwe titel. De vraag naar deze mogelijk nieuwe titel is vanuit verschillende hoeken van de branche geuit. In deze nieuwe meestertitel moet de hoogste graad van vakbekwaamheid op het gebied van ondernemersvaardigheden in de horeca geborgd zijn.

Projectleider van SVH Ricardo Eshuis: “Een meestertitel begint bij beroepstrots in een branche. Vanuit verschillende kanten uit de branche is gebleken dat veel ondernemers trots zijn op hun vak en behoefte hebben aan boegbeelden. Enerzijds om jongeren te inspireren om te kiezen voor het vak van ondernemer. Anderzijds om duidelijk te maken dat ondernemerschap een echt vak is. Duurzaam succes ontstaat niet door toevalligheden, maar door excellent ondernemerschap. De branche is dan ook leidend bij het invullen van de standaarden waaraan een eventuele titel Meester Horecaondernemer moet voldoen.”

Fabienne Bont van KHN: “KHN staat voor een professionele bedrijfstak. Ondernemers met een meestertitel zouden een voorbeeldrol kunnen vervullen naar hun collega’s. Zij stimuleren hun vakgenoten zich eveneens verder te ontwikkelen en dragen hiermee bij aan een professionele, toekomstbestendige bedrijfstak.”

De titel zal zich richten op ondernemer-eigenaren van alle soorten horecaondernemingen. Dat zijn bij uitstek die ondernemers die in hun eigen omgeving het verschil kunnen maken en gezichtsbepalend zijn voor de sociale omgeving waarbinnen zij opereren. De titel is dus niet gericht op franchisenemers in grote(re) ketens.

Essentiële kwaliteiten Meester Horecaondernemer
Belangrijkste uitdaging zit in het borgen van de softe, moeilijk meetbare maar essentiële kwaliteiten die een meesterondernemer moet hebben. Een deel van het onderzoek dat SVH en KHN doen, is erop gericht om deze normatieve standaarden te benoemen. Het onderzoek zal eind november 2015 zijn afgerond. Pas na een gebleken haalbaarheid én wenselijkheid zal een vervolgtraject onder leiding van SVH in gang worden gezet om daadwerkelijk de nieuwe meestertitel in te vullen.

Er worden drie expertsessies georganiseerd om de wensen van de horecabranche in kaart te brengen. Belangrijke input komt van de winnaars van de KHN-prijs ‘Meest Markante Horecaondernemer’. Deze prijs beloont innovatief en inspirerend vakmanschap. De wedstrijd is een uitverkiezing, maar kent nog geen normatieve standaard voor excellent horeca-ondernemerschap. Andere input komt van ondernemers die recentelijk opvallende en aansprekende resultaten hebben bereikt in hun ondernemerschap.

Stuurgroep
Er is een stuurgroep ingesteld die het onderzoek begeleidt. De stuurgroep kent vijf leden: Fabienne Bont (KHN), Michiel van den Berg van Hotel Vesper Noordwijk, uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer, Ton Lenting (SVH Meesterschenker en horeca-adviseur Lenting en Partners) en Ricardo Eshuis (directeur van SVH), die fungeert als projectleider en voorzitter van de stuurgroep.