SVH Meestertitels voorbeeld voor andere branches

19 september, 2012

SVH Meestertitels voorbeeld voor andere branches

SVH kent een lange geschiedenis als het gaat om meestertitels. Voor de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aanleiding om SVH te betrekken bij de ontwikkeling van het boek ‘Meesterlijk’, waarin diverse meesters aan het woord komen. Tijdens het Mbo-diner, maandag 17 september, is dit boek door SBB voorzitter Jan van Zijl overhandigd aan Preston Henshuijs (voorzitter Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs).

“Een aantal branches bekroont excellente vakmensen binnen hun vakgebied met de meestertitel. Als blijk van uitzonderlijke waardering. De laatste tijd krijgt de meestertitel meer aandacht in de politiek en bij de media. En met recht!” SVH Meesterkok Robert Kranenborg

Instroom ambachtelijke beroepen
Veel jongeren weten de weg naar ambachtelijke beroepen niet (meer) goed te vinden. Hierdoor stagneert de instroom van jongeren naar deze beroepen. Een meestertitel maakt vakmanschap zichtbaar en vergroot de waardering voor een branche. Dit is ontzettend belangrijk om nieuwe generaties te interesseren.

Belang meestertitels
De SVH Meestertitels erkennen de waarde van excellent vakmanschap. Vakmensen die de hoogste graad van vakbekwaamheid hebben bereikt, krijgen met de titel waardering voor hun werk en hun bereidheid om zich te blijven ontwikkelen. De SVH Meestertitels dragen hiermee bij aan de beroepstrots en beroepseer van de vakman of – vrouw. Een meestertitel is tevens een uitstekend middel om je als persoon te onderscheiden.

“Het meesterschap, of je nu kok of gastvrouw bent, heeft alles te maken met vakmanschap. Dat je op een hoog niveau je vak verstaat, je kennis uitdraagt en dit ook aan al je medewerkers in je restaurant weet over te bregnen.” SVH Meesters Jonnie en Thérèse boer

Juist nu de behoefte aan vakmensen steeds groter wordt, is het belangrijk om te laten zien dat er ook doorgroeiperspectieven zijn als je voor vakmanschap kiest. De meestertitel biedt een interessant perspectief aan zowel jongeren die net beginnen aan een carrière als aan vakvolwassenen die zich verder willen ontwikkelen. De titel laat bovendien zien dat vakmanschap loont.