Merkenrechtelijk beschermd

De SVH Meestertitel bestaat sinds 1980 en is ingesteld om een voorbeeld te scheppen voor jongeren. Het is de hoogste graad van vakbekwaamheid voor mensen die werken in de horeca. Er zijn zes SVH Meestertitels: SVH Meesterkok (sinds 1980), SVH Meestergastheer, SVH Meesterschenker, SVH Meesterijsbereider (alle drie sinds 1987), SVH Wijnmeester (sinds 1988) en SVH Meesterhorecaondernemer (sinds 2017). De SVH Meestertitels zijn merkenrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van SVH worden gevoerd. Alleen diegenen die bij SVH geslaagd zijn voor de Meesterproef en officieel geïnaugureerd zijn als Meester en zodoende zijn opgenomen in het register van SVH Meesters, hebben toestemming van SVH verkregen voor het voeren van de SVH Meestertitel. Wanneer de Meester niet meer werkzaam is bij het bedrijf, mag het bedrijf de Meestertitel ook niet meer gebruiken in hun uitingen. Indien een persoon ten onrechte een SVH Meestertitel voert, pleegt deze inbreuk op de merkrechten van SVH. Bij geconstateerde inbreuk zal SVH (juridische) stappen zetten deze inbreuk te doen stoppen.